តើអ្នកណានៅពីក្រោយការឈូសឆាយដីព្រៃខ្ទង់រយហិកតានៅស្ទឹងឆ្ងាយរមាស និងឆាយខ្ពស់ ក្នុងឃុំជីខលើដោយគ្មានច្បាប់

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 5 កុម្ភៈ 2024
តើអ្នកណានៅពីក្រោយការឈូសឆាយដីព្រៃខ្ទង់រយហិកតានៅស្ទឹងឆ្ងាយរមាស និងឆាយខ្ពស់ ក្នុងឃុំជីខលើដោយគ្មានច្បាប់

មួយរយៈចុងក្រោយនេះសកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃនៅខាងត្បូង និងខាងជើងស្ទឹងឆ្ងាយរមាស រហូតដល់ឆាយជ្រៃ ឬ គេហៅថាឆាយខ្ពស់ធ្វើទៅបានក្រោមខ្សែភ្នែកអាជ្ញាធរឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង គ្រាដែលដីនោះស្ថិតនៅដែនរដ្ឋបាលឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិលជាអ្នកគ្រប់គ្រង នាំឱ្យអាជ្ញាធរ និងអ្នកភូមិនៅឃុំជាប់គ្នានោះសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តលើសកម្មភាពមិនប្រកតីនេះ។ វីដេអូ https://www.facebook.com/share/v/EHHNU2TjKeTNUdyD/?mibextid=WC7FNe