ស្ងាត់ៗល្បែងភ្នាល់បាញ់កាំជ្រួចនៅច្រកជាំសាង៉ាំបើកលេងវិញ បង្កក្ដីបារម្ភជាថ្មីដល់អ្នកភូមិក្បែរភ្នំដងរែក

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃពុធ 9 សីហា 2023
ស្ងាត់ៗល្បែងភ្នាល់បាញ់កាំជ្រួចនៅច្រកជាំសាង៉ាំបើកលេងវិញ បង្កក្ដីបារម្ភជាថ្មីដល់អ្នកភូមិក្បែរភ្នំដងរែក

ប្រជាពលរដ្ឋមានទីលំនៅក្បែរទីតាំងល្បែងភ្នាល់បាញ់កាំជ្រួចរបស់ជនជាតិថៃលើទឹកដីកម្ពុជាកំពុងព្រួយបារម្មណ៍ជាថ្មីនៅពេលដែលល្បែងនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការលេងវិញកាលពីថ្ងៃទី០៤ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ បន្ទាប់ពីផ្អាកក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០២២។ (ព័ត៌មានបឋម) ទស្សនាវីដេអូ https://fb.watch/mkmV1XY8aU/?mibextid=cr9u03

ស្ងាត់ៗល្បែងភ្នាល់បាញ់កាំជ្រួចនៅច្រកជាំសាង៉ាំបើកលេងវិញ បង្កក្ដីបារម្ភជាថ្មីដល់អ្នកភូមិក្បែរភ្នំដងរែក