នាយកសាលាបឋមសិក្សាស្រែថ្មី និងថៅកែយួនកំពុងប្រមូលទិញខ្យងសលាយឡំជាមួយកូនក្រែង ពីអ្នកនេសាទប្រើស្បៃមុងក្រឡាល្អិតបំផ្លាញជីវចម្រុះក្នុងដែនសមុទ្ទ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃអង្គារ 4 កក្កដា 2023
នាយកសាលាបឋមសិក្សាស្រែថ្មី និងថៅកែយួនកំពុងប្រមូលទិញខ្យងសលាយឡំជាមួយកូនក្រែង ពីអ្នកនេសាទប្រើស្បៃមុងក្រឡាល្អិតបំផ្លាញជីវចម្រុះក្នុងដែនសមុទ្ទ

ទូកនេសាទអូសខ្យងស និងកូនក្រែងឈាមប្រើឧបករណ៍ស្បៃមុងក្រឡាល្អិតល្មើសច្បាប់ជាច្រើនគ្រឿងកំពុងធ្វើសកម្មភាពបំផ្លាញជីវចម្រុះក្នុងដែនសមុទ្រទឹករាក់ ស្ថិតនៅភូមសាស្ត្រស្រុកបទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង យ៉ាងពេញបន្ទុកគ្មានការបង្ក្រាបពីអស់លោកជំនាញ។ (ព័ត៌មានបឋម) ទស្សនាវីដេអូ https://fb.watch/lzuWNF9zcw/?mibextid=cr9u03

នាយកសាលាបឋមសិក្សាស្រែថ្មី និងថៅកែយួនកំពុងប្រមូលទិញខ្យងសលាយឡំជាមួយកូនក្រែង ពីអ្នកនេសាទប្រើស្បៃមុងក្រឡាល្អិតបំផ្លាញជីវចម្រុះក្នុងដែនសមុទ្ទ