សេវាថ្មីពុំធ្លាប់មាន ជិះទូកទំនើបលឿនពីក្រុងព្រះស៊ីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងតាមរថយន្តពីកោះស្ដេចទៅប្រទេសថៃ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 2 វិច្ឆិកា 2023
សេវាថ្មីពុំធ្លាប់មាន ជិះទូកទំនើបលឿនពីក្រុងព្រះស៊ីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងតាមរថយន្តពីកោះស្ដេចទៅប្រទេសថៃ

ក្រុមហ៊ុនវីរៈប៊ុនថាំ Express បើកការដឹកជញ្ជូនទិសដៅថ្មីតាមទូកល្បឿនលឿនពីក្រុងព្រះសីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងប្រភេទរថយន្តទំនើបធ្វើដំណើរពីកោះស្ដេចទៅកាន់ប្រទេសថៃ ដែលបើកដំណើរការនៅក្នុងថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ។ 

ការធ្វើដំណើរនោះជាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័នមួយឈ្មោះ Buva Sea Cambodia ដោយការធ្វើដំណើរមិនធុញទ្រាន់នោះទេ ពីព្រោះកន្លែងអង្គុយធំទូលាយផ្ដល់ជូនសុវត្ថិភាព និងមិនចំណាយពេលយូរ។

សេវាថ្មីពុំធ្លាប់មាន ជិះទូកទំនើបលឿនពីក្រុងព្រះស៊ីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងតាមរថយន្តពីកោះស្ដេចទៅប្រទេសថៃ

ទីតាំងចំណតនៅតំបន់កោះស្ដេចគឺស្ថិតនៅចំណុចរីសត​​ Koh Apikjun Resort កោះអភិជន រីសត និងកោះស្ដេច រីសត Koh Sdach Resort។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ចូលមើល Website: www.buvasea.com និងចង់កក់សំបុត្រសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរសព្ទ 015 888850 - 089 971291  - 098 888950 - 097 8888950

សេវាថ្មីពុំធ្លាប់មាន ជិះទូកទំនើបលឿនពីក្រុងព្រះស៊ីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងតាមរថយន្តពីកោះស្ដេចទៅប្រទេសថៃ សេវាថ្មីពុំធ្លាប់មាន ជិះទូកទំនើបលឿនពីក្រុងព្រះស៊ីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងតាមរថយន្តពីកោះស្ដេចទៅប្រទេសថៃ សេវាថ្មីពុំធ្លាប់មាន ជិះទូកទំនើបលឿនពីក្រុងព្រះស៊ីហនុទៅកាន់កោះស្ដេច និងតាមរថយន្តពីកោះស្ដេចទៅប្រទេសថៃ