បទល្មើសអូសលៀសមិនរើសអាយុក្នុងកំឡុងរដូវបិទនេសាទនៅតែបន្តកើតមានក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃសៅរ៍ 19 សីហា 2023
បទល្មើសអូសលៀសមិនរើសអាយុក្នុងកំឡុងរដូវបិទនេសាទនៅតែបន្តកើតមានក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

បទល្មើសអូសលៀសគ្រប់អាយុនិងកូនលៀសនៅតែបន្តកើតមានភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទោះជាកំឡុងរដូវបិទនេសាទក៏ដោយ ខណៈមិនឃើញការបង្ក្រាបដូចជារូបភាពនេះគឺនៅចំណុចមាតទន្លេក្នុងភូមិសេះស្លាប់ ឃុំឆ្នុកទ្រូ ស្រុកបរិបូណ៌ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។ (ព័ត៌មានបឋម) វីដេអូលម្អិត https://fb.watch/mw0cofGvBv/?mibextid=qC1gEa

បទល្មើសអូសលៀសមិនរើសអាយុក្នុងកំឡុងរដូវបិទនេសាទនៅតែបន្តកើតមានក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ឆ្នាំង