ក្រពើភ្នំ (ឬក្រពើត្រី) គឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហម ដែលមាននៅជួរភ្នំក្រវាញ និងកំពុងអភិរក្ស

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃពុធ 28 កុម្ភៈ 2024
ក្រពើភ្នំ (ឬក្រពើត្រី) គឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហម  ដែលមាននៅជួរភ្នំក្រវាញ និងកំពុងអភិរក្ស

ក្រពើភ្នំ (ឬក្រពើត្រី) គឺជាប្រភេទសត្វក្រពើទឹកសាប ដែលមានប្រភពកំណើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រ៊ុយណេ ម៉ាឡេស៊ី ថៃ និងវៀតណាម។ ក្រពើភ្នំត្រូវបានចុះជា "ប្រភេទសត្វជិតផុតពូជបំផុត" ក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ (IUCN) ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ហើយបានបាត់វត្តមានពីតំបន់ជាច្រើនរួចទៅហើយ។

ក្រពើភ្នំ (ឬក្រពើត្រី) គឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហម  ដែលមាននៅជួរភ្នំក្រវាញ និងកំពុងអភិរក្ស

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រពើភ្នំនេះត្រូវបានគេគិតថាផុតពូជបាត់ទៅហើយ ប៉ុន្តែក្រោយមកវាត្រូវបានគេប្រទះឃើញឡើងវិញនៅតាមជួរភ្នំក្រវាញក្នុងឆ្នាំ ២០០០។ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះសត្វជិតផុតពូជ គម្រោង USAID Morodok Baitang-មរតកបៃតង តាមរយៈដៃគូ Rising Phoenix នៅតែបន្តគាំទ្រការស្តារត្រពាំងនៅភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជា ការត្រួតពិនិត្យតាមកាមេរ៉ា និងការដោះលែង និងការតាមដានសត្វក្រពើភ្នំ។ ចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីសង្គ្រោះសត្វព្រៃជិតផុតពូជទាំងអស់គ្នា។ Usaid 

ក្រពើភ្នំ (ឬក្រពើត្រី) គឺជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជក្នុងបញ្ជីក្រហម  ដែលមាននៅជួរភ្នំក្រវាញ និងកំពុងអភិរក្ស