ឈ្មួញកុំទិញដីនៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រែកជីកព្រែកហ្វូណន ដែលនាំឱ្យរដ្ឋពិបាកដោះស្រាយ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 6 មិថុនា 2024
ឈ្មួញកុំទិញដីនៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រែកជីកព្រែកហ្វូណន ដែលនាំឱ្យរដ្ឋពិបាកដោះស្រាយ

ថ្លែងនៅក្នុងឱកាសសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ កំពង់ផែពហុបំណងកំពត ដែលសាងសង់រួចរាល់ដំណាក់កាលទី១ តម្លៃ ១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិក នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ សម្ដេចនាយកបានអំពាវនាវថា៖

ឈ្មួញកុំទិញដីនៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រែកជីកព្រែកហ្វូណន ដែលនាំឱ្យរដ្ឋពិបាកដោះស្រាយ

«ឈ្មួញទិញលក់ដីសូមកុំទៅទិញដីនៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ ដែលនាំឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិបាកក្នុងការដោះស្រាយ នៅពេលអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោនេះ»។

ឈ្មួញកុំទិញដីនៅតាមបណ្ដោយគម្រោងព្រែកជីកព្រែកហ្វូណន ដែលនាំឱ្យរដ្ឋពិបាកដោះស្រាយ