ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ភ្នំចាស់ ជាអតីតទីតាំងធ្លាប់មានមនុស្សសម័យបុរេប្រវត្តិធ្លាប់រស់នៅ

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃអង្គារ 23 មករា 2024
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ភ្នំចាស់ ជាអតីតទីតាំងធ្លាប់មានមនុស្សសម័យបុរេប្រវត្តិធ្លាប់រស់នៅ

ភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ភ្នំចាស់ ជាអតីតទីតាំងធ្លាប់មានមនុស្សសម័យបុរេប្រវត្តិធ្លាប់រស់នៅ ត្រូវបានភ្លើងចំណែកនៃព្រៃដោយពុំដឹងមូលហេតុ កាលពីថ្ងៃទី១៩ មករា ឆ្នាំ២០២៤ ស្ថិតក្នុងភូមិមនោរម្យ ឃុំហោងសំណុំ ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៤៤៕ (ព័ត៌មានបឋម)

វីដេអូ https://www.facebook.com/share/v/cG9nWDPX4QzAr7Zj/?mibextid=WC7FNe