ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លួចយកទិន្នន័យដ៏រសើបរបស់កូរ៉េខាងត្បូង

ពិភពលោក
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 13 ឧសភា 2024
ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លួចយកទិន្នន័យដ៏រសើបរបស់កូរ៉េខាងត្បូង

ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បានចូលលួចយកទិន្នន័យដ៏រសើប រួមទាំងកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលពីបណ្តាញកុំព្យូទ័ររបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំមកនេះ។

កូរ៉េខាងជើង ប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ត្រូវបានគេដឹងថា ប្រតិបត្តិការកងទ័ព នៃក្រុម Hacker រាប់ពាន់នាក់ ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការ ទាំងក្នុងប្រទេសឯកោ និងជាក់ស្តែង នៅក្រៅប្រទេស ហើយត្រូវបានទទួលការស្តីបន្ទោស ចំពោះការវាយប្រហារ តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើរណេតធំៗ ជាច្រើននាពេលកន្លងមកនេះ ។

ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លួចយកទិន្នន័យដ៏រសើបរបស់កូរ៉េខាងត្បូង

ប៉ូលិសជាតិកូរ៉េខាងត្បូង បានឱ្យដឹងថា ក្រុម Hacker បានចូលលួចយកទិន្នន័យចំនួន១.០១៤ជីហ្គាបៃពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់តុលាការគិតចាប់តាំងពីខែមករា ឆ្នាំ២០២១ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ដោយបានលើកឡើងពីការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់ប្រទេស និងព្រះរាជអាជ្ញា។ មេរោគរបស់ក្រុម Hacker បានបញ្ជូនទិន្នន័យដែលត្រូវបានលួច ចម្លងរួមទាំងកំណត់ត្រាអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទៅកាន់ “ម៉ាស៊ីនមេក្នុងស្រុកចំនួន៤ និងនៅក្រៅប្រទេស” មុនពេលដែលត្រូវបាន “រកឃើញដោយកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ” ប៉ូលិសជាតិបានដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ។

ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង លួចយកទិន្នន័យដ៏រសើបរបស់កូរ៉េខាងត្បូង

ការបំពានទិន្នន័យនេះត្រូវបានរកឃើញថា ជាស្នាដៃរបស់ក្រុម Hacker របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ក្រោយពីអាជ្ញាធរបានប្រៀបធៀបកម្មវិធីតាមដានដែលបានរកឃើញ ព័ត៌មានលម្អិតនៃការបង់ប្រាក់របស់ម៉ាស៊ីនមេ និងអាសយដ្ឋាន IP ជាមួយនឹងអ្នកដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងករណីលួចចូលមុនៗ ដែលសន្មតថា គឺមកពីក្រុងព្យុងយ៉ាង៕