ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla នឹងបញ្ចេញតាក់ស៊ីបើកបរដោយមនុស្សយន្ត នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំនេះ

ពិភពលោក
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 8 មេសា 2024
ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla នឹងបញ្ចេញតាក់ស៊ីបើកបរដោយមនុស្សយន្ត នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំនេះ

មហាសេដ្ឋីអាមេរិក Elon Musk កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ២០២៤ បានឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla នឹងបញ្ចេញនូវតាក់ស៊ីមនុស្សយន្ត នាថ្ងៃទី០៨ ខែសីហាក្នុងឆ្នាំនេះ។

ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla នឹងបញ្ចេញតាក់ស៊ីបើកបរដោយមនុស្សយន្ត នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំនេះ

ជុំវិញការផលិតតាក់ស៊ីបើកបរដោយមនុស្សយន្តនេះ ធ្វើឡើងក្រោយមានចចាមអារ៉ាមថា Tesla បានឈប់ផលិតនូវរថយន្តមានតម្លៃទាប ក៏ប៉ុន្តែនៅបន្ត អភិវឌ្ឍន៍រថយន្តបើកបរដោយមនុស្សយន្តដដែល ដោយព្យាយាមផលិតក្នុងបរិមាណតិច។

ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla នឹងបញ្ចេញតាក់ស៊ីបើកបរដោយមនុស្សយន្ត នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំនេះ

សូមរម្លឹកថា គិតត្រឹមត្រីមាសដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៤នេះ ក្រុមហ៊ុន Tesla គឺជាប់ឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តអគ្គិសនីបានច្រើនបំផុតលើលោក ដោយលក់រថយន្តអគ្គិសនីបានរហូតដល់ទៅ ៣៨៧ ០០០គ្រឿង៕