យន្តហោះរចនារូបភាពអង្គរវត្តនិងទង់ជាតិខ្មែរមានតម្លៃ ១០១លានដុល្លារអាម៉េរិក

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃច័ន្ទ 22 មេសា 2024
យន្តហោះរចនារូបភាពអង្គរវត្តនិងទង់ជាតិខ្មែរមានតម្លៃ ១០១លានដុល្លារអាម៉េរិក

បើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Simple Flying បានឱ្យដឹងថា យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ AirAsia Cambodia គឺជាប្រភេទ Airbus A320s ដែលមានតម្លៃប្រហែល ១០១លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈតម្លៃមួយនេះ នៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលពីការរចនាផ្សេងៗនោះឡើយ។

យន្តហោះរចនារូបភាពអង្គរវត្តនិងទង់ជាតិខ្មែរមានតម្លៃ ១០១លានដុល្លារអាម៉េរិក

ជាជំហានដំបូងនេះក្រុមហ៊ុន AirAsia នឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Airbus A320s ចំនួន ២គ្រឿង សម្រាប់ការហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅមករាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តព្រះសីហនុ ដោយហោះហើរចំនួន ៤ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ ចំណែកឯការហោះហើរក្រៅប្រទេស នឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលឆាប់ៗខាងមុខ៕

យន្តហោះរចនារូបភាពអង្គរវត្តនិងទង់ជាតិខ្មែរមានតម្លៃ ១០១លានដុល្លារអាម៉េរិក