រឿងលុយ ២៦៦០០ ដុល្លារ មិនទាន់សងគេ សូមលោកស្រី យឿន សុខយិញ និងលោក ឡុង ចិត្រា អញ្ជើញចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី១៣ មិនា ២០២៤

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 29 កុម្ភៈ 2024
រឿងលុយ ២៦៦០០ ដុល្លារ មិនទាន់សងគេ
សូមលោកស្រី យឿន សុខយិញ និងលោក ឡុង ចិត្រា អញ្ជើញចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី១៣ មិនា ២០២៤

ការផ្សាយនេះដោយហេតុថា តុលាការមិនអាចធ្វើការកោះហៅចុងចម្លើយតាមរបៀបនៃការបញ្ជូនបង្គ្រប់កិច្ច និងការបញ្ជូនដោយទុកចោលបាន ទើបតុលាការធ្វើចំណាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃការបញ្ជូនតាមការផ្សាយជាសាធារណៈ តាមពាក្យស្នើសុំធ្វើការផ្សាយជាសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ របស់លោកមេធាវី សុក រដ្ឋា ជាមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិឱ្យដើមចោទឈ្មោះ យឿង សុឃីម។ ហើយតុលាការកំណត់យកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ វេលាម៉ោង៨ និង៣០ នាទីព្រឹក ជាកាលបរិច្ឆេទនៃការធ្វើនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផលដូចមាននៅក្នុងដីកាកោះដែលបានបិទនៅកន្លែងសម្រាប់បិទប្រកាសរបស់តុលាការ។

រឿងលុយ ២៦៦០០ ដុល្លារ មិនទាន់សងគេ
សូមលោកស្រី យឿន សុខយិញ និងលោក ឡុង ចិត្រា អញ្ជើញចូលរួមនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី១៣ មិនា ២០២៤