អ្នកភូមិស្លា ២៧គ្រួសារស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជួយករណីក្រុមឈ្មួញឈូសឆាយយកដីអាស្រ័យផលនៅសំរោងទង

ព័ត៌មានសង្គម
ថ្ថ្ងៃពុធ 7 កុម្ភៈ 2024
អ្នកភូមិស្លា ២៧គ្រួសារស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជួយករណីក្រុមឈ្មួញឈូសឆាយយកដីអាស្រ័យផលនៅសំរោងទង

អ្នកភូមិស្លា២៧គ្រួសារ  នៅក្នុងឃុំវល្លិ៍ស ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  ក្រោយរង់ចាំអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះមកដោះស្រាយយូរពេក បានលើកគ្នាទៅឃាត់គ្រឿងចក្រជាច្រើនគ្រឿងរបស់ឈ្មួញឱ្យផ្អាកកុំទាន់ឈូសឆាយកាយលើដីពួកគាត់សិន តែពុំបានសម្រេចនោះទេ ពួកគាត់នៅឈប់ តែពួកគាត់មកផ្ទះវិញគេឈូសទៀត ទើបពួកគាត់សូមឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំជាតិជួយរកដំណោះស្រាយ។ (ព័ត៌មានបឋម) វីដេអូ https://www.facebook.com/share/v/brwhgFrv89aCx3A8/?mibextid=WC7FNe