វៀតណាមផលិតរថយន្តអគ្គិសនី តម្លៃកាន់តែថោកពុំធ្លាប់មាន គ្រាដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង

ពិភពលោក
ថ្ថ្ងៃអាទិត្យ 19 វិច្ឆិកា 2023
វៀតណាមផលិតរថយន្តអគ្គិសនី តម្លៃកាន់តែថោកពុំធ្លាប់មាន គ្រាដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង

VNExpress បានចុះផ្សាយឱ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុន Wuling Hongguang Mini EV គឺជាអ្នកផលិតរថយន្តអគ្គិសនី តម្លៃទាបបំផុតមួយនៅលើទីផ្សារ ហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពួកគេបានបង្កើតរឿងកាន់តែអស្ចារ្យ ដោយតម្លៃរថយន្តអគ្គិសនីវៀតណាម មានតម្លៃកាន់តែធូរថ្លៃជាងមុនបន្ថែមទៀត។

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Wuling Hongguang Mini EV ជាធម្មតាមានតម្លៃ ២៣៩លានដុង ឬប្រហែល ៩ ៥០០ដុល្លារ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន ពួកគេបានបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែម រហូតដល់ ១៥លានដុងថែមទៀត។

វៀតណាមផលិតរថយន្តអគ្គិសនី តម្លៃកាន់តែថោកពុំធ្លាប់មាន គ្រាដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង

ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃដ៏សម្បើមនេះ គឺក្នុងគោលបំណងប្រកួតប្រជែង ជាមួយក្រុមហ៊ុនដទៃដែលវត្តមានលើទីផ្សារ កំពុងប្រឡូកលើទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនី កាលពីចុងខែមិថុនានេះ។

គួរគត់សម្គាលថា Hongguang Mini EV មាន ២ជម្រើស សម្រាប់អតិថិជននៅវៀតណាម គឺប្រភេទ Standard និង Advanced ដែលរថយន្តទាំង ២ប្រភេទនេះ មានសមត្ថភាពបើកបរបានរយៈចំងាយ ១២០ ទៅ១៧០ គីឡូម៉ែត្រ ពេលសាកអាគុយពេញ៕

វៀតណាមផលិតរថយន្តអគ្គិសនី តម្លៃកាន់តែថោកពុំធ្លាប់មាន គ្រាដែលមានការប្រកួតប្រជែងពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង